Quyền Nobi

Style: Tả Thực .

Hình Ảnh

Tại Lâm Việt Tattoo, art Quyền Nobi là một art chuyên về thể loại tả thực đen trắng. Xuất phát từ lĩnh vực sư phạm mỹ thuật, vậy nên cảm nhận sáng tối của anh ấy khá tốt. Khi làm việc anh ấy rất cận thận, và tỉ mỉ đến từng sợi tóc. Anh ấy cũng khá là dí dỏm và sở hữu gương mặt lừa tuổi nhất cửa hàng Lâm Việt Tattoo