Tuấn Brown

Style: Châu Á ,Chân dung đen trắng ,Trường phái màu mới .

Hình Ảnh

Trái với vẻ ngoài có vẻ như tĩnh lặng của Brown , anh ấy lại có một tâm hồn và trí tưởng tượng đầy sáng tạo. Sở trưởng của anh ấy ở Lâm Việt tattoo là tả thực màu và newschool , anh ấy có thể biến hóa các màu sắc đan vào với nhau đồng bộ đến nỗi bạn cứ nghĩ anh ý có phép thuật với những màu sắc cơ !