Giải thưởng

1ST - Palace for best color big back tattoo

Ngày Đăng : Monday, November 30, -0001Tại đại hội xăm hình diễn ra ở Taiwan năm 2017

Thực hiện bởi nghệ sĩ Lâm Việt 
Thời gian thực hiện : 90 tiếng. 
Các tin khác

 • 1St - Best color big tattoo

  1St - Best color big tattoo

  Ngày Đăng : Monday, November 30, -0001
  Tại đại hội xăm hình diễn ra ở Taiwan 2018
 • 2Nd - Asia Style Color

  2Nd - Asia Style Color

  Ngày Đăng : Wednesday, September 12, 2018
  Tại lễ hội xăm hình diễn ra tại Việt Nam năm 2018
 • 2Nd - Place for fantasy color

  2Nd - Place for fantasy color

  Ngày Đăng : Monday, November 30, -0001
  Tại đại hội xăm hình ở Việt Nam diễn ra năm 2017
 • 3Rd - Asia Style Color

  3Rd - Asia Style Color

  Ngày Đăng : Wednesday, September 12, 2018
  Tại lễ hội xăm hình diễn ra ở Việt Nam năm 2018