Giải thưởng

3Rd - Asia Style Color

Ngày Đăng : Wednesday, September 12, 2018Tại lễ hội xăm hình diễn ra ở Việt Nam năm 2018 

Được thực hiện bởi nghệ sĩ Hoàng Hải. 
Thời gian thực hiện : 80 tiếng 
Các tin khác