Đánh dấu bước ngoặt

Thần tượng hai nghệ sĩ nổi tiếng Shigenori Iwasaki (theo đuổi phong cách Nhật Bản cổ được sáng tạo theo phong cách mới) và Dimitrysamohin (phong cách tả thực), nhưng Lâm Việt không ép mình theo một trường phái cụ thể.
8X tìm tòi, học hỏi để tạo cho mình phong cách riêng biệt bằng việc kết hợp song song phong cách Âu – Á. Cụ thể là trường phái tả thực (realistic) và Nhật Bản cổ (Japanese traditional).