Artist

Lam Viet
Khi đến với Lâm Việt Tattoo bạn sẽ dễ dàng nhận ra được khuôn mặt của art này vì anh ấy chính là linh hồn đại diện cho cả cửa hàng. Theo đuổi nhiều phong cách và thành công nhất ở trường phái Châu Á mới, Lâm Việt art luôn là sự lựa chọn cho …
Call Now ButtonCall Now