Giải thưởng

1St – Best Color Big Tattoo
1St – Best color big tattoo Tại đại hội xăm hình diễn ra ở Taiwan 2018 Thực hiện bởi nghệ sĩ Lâm Việt Thời gian thực hiện : 100 tiếng
1ST – Palace for best color big back tattoo
1ST – PALACE FOR BEST COLOR BIG BACK TATTOO Tại đại hội xăm hình diễn ra ở Taiwan năm 2017 Thực hiện bởi nghệ sĩ Lâm Việt Thời gian thực hiện : 90 tiếng.
2Nd – Place For Fantasy Color
2Nd – Place for fantasy color Tại đại hội xăm hình ở Việt Nam  diễn ra năm 2017 Thực hiện bởi art Lâm Việt Thời gian : 80 tiếng
Call Now ButtonCall Now